Wat?
Het Terr@dialoog-lessenpakket is een lessenbundel, kant en klaar voor de leerkracht, volledig gericht op de doelgroep, gevarieerd, informatief en creatief. Het is een uniek hulpmiddel om leerlingen hier te laten ervaren hoe leerlingen ginder, in de landen van onze projecten, leven. Wat we hier doen én wat we, samen met de plaatselijke bevolking, in Togo of Malawi doen, heeft wel degelijk een invloed op elkaar.

Manier van werken
We starten met een informatieronde voor directie, leerkrachten en/of ouders over onze werking en over alle mogelijkheden van het lessenpakket.Samen met de school hier kiezen we een partnerschool in het Zuiden.
Alle teksten, opdrachten, foto’s enz.  worden digitaal opgestuurd, zodat elke leerkracht zelf zijn/haar keuze kan maken, naargelang eigen prioriteiten en de interesse en het niveau van de klas. Voor de leerlingen zijn werkbladen voorzien.
Leden van het Terr@dialoog schoolteam kunnen komen getuigen. Ze zorgen ook voor het contact met de partnerschool, ideeën voor acties, begeleidend materiaal….

Inhoud
De lessenpakketten zijn aangepast aan de leeftijd van de leerlingen en ze houden rekening met de eindtermen. Er zijn lessenpakketten voor leerlingen van de derde kleuterklas tot het zesde middelbaar. De opdrachten kunnen informatief zijn, maar er zijn ook praktische, creatieve en heel persoonlijke opdrachten.
Groep 1 = 3e kleuterklas en 1e en 2e leerjaar : zij gebruiken als basis ons verhalen-kleurboek ‘De weg naar het water is weg’
Groep 2 = 3e, 4e ,5e en 6de leerjaar: zij kunnen bv. een workshop doen rond Afrikaans koken of een memory-spel spelen rond groenten en fruit
Groep 3 = 1e , 2e en 3e middelbaar : zij gaan op internet op zoek naar o.a. de zin van herbebossing of verschillende manieren van watervoorziening
Groep 4 =  4e, 5e en 6e middelbaar : leggen de link tussen de SDG’s (= Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN), onze projecten en hun eigen visie daarop.

Voor Hogeschoolstudenten kan een aangepast programma voorzien worden.
KLIK voor een voorbeeld uit groep 2 (landbouw) of groep 3 (schooltuin)

Natuurlijk hopen we dat wie met het lessenpakket aan de slag gaat, ook acties voert voor zijn partnerschool. In dat geval is het lessenpakket gratis . Maar je kan ook alleen dit lessenpakket gebruiken, dan vragen we een kleine bijdrage (€100) voor onze projecten.