Malawi

Malawi is één van de armste landen ter wereld. Meer dan driekwart van de bevolking leeft van de landbouw. De belangrijkste gewassen zijn cassava, maïs en kafferkoren. Verder wordt er veel thee, tabak, suiker, katoen en pinda’s verbouwd. Ook houdt men schapen en runderen. Bewoners nabij het Malawimeer leven van de visserij.

Terr@dialoog is actief in het noorden van Malawi, in het dorp Chatonda - regio Rumphi.

rumphi

(klik op de kaart om te vergroten)

Volgens het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Malawi ongeveer de helft van de bevolking onder de armoedegrens. En bij die groep behoren zeker de dorpelingen in het Noorden.
De scholingsgraad is laag, de gezondheidszorg is -letterlijk- ver te zoeken. De eerste gezondheidspost ligt op tientallen kilometers. Het vervoer moet langs erbarmelijke wegen, elektriciteit is er niet.
En het grillige klimaat maakt elke vooruitgang moeilijk. Hete droge periodes kunnen afwisselen met stormen en overstromingen.
Maar ook bepaalde gewoontes maken dat er in die streek van Malawi erg veel ondervoeding is. Het voedingspatroon is zeer eenzijdig. Als basis wordt bijna uitsluitend maïs gekweekt.

Met onze projecten stimuleren we de bevolking om stap per stap die moeilijkheden te overwinnen.
De landbouwers leren meer gevarieerde teelten te zetten. De families hebben in hun groentetuin ook fruitbomen geplant. Ook voor groenten wordt naar meer variatie gestreefd.
Kippen worden meer gecontroleerd gekweekt, zodat de dorpelingen niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor de verkoop voldoende eieren en vlees hebben.
Maar ook scholing is belangrijk. Van in de basisschool leren ze het belang van hygiëne, gevarieerde voeding, ziektepreventie, zorg voor het milieu. En dat zijn goede troeven voor de toekomst van die kinderen. Daarom worden (sport)acties opgezet waarbij de kinderen –zeker ook de meisjes – gestimuleerd worden om regelmatig naar school te komen.

Malawi kruipt langzaam uit het dal van de armoede, maar er is nog een lange weg te gaan.