Onze lokale partners

R.J.R. = Réveil de la Jeunesse Rurale
RJR is actief in het noorden van Togo, hoofdzakelijk in de rurale gebieden.
Hun doel is de jongeren goed op te leiden zodat ze ter plaatse werk vinden. Daarom wordt geïnvesteerd in degelijk onderwijs, in het verbeteren van de landbouwactiviteiten en in kleinschalige tuinbouw.
Ze zetten sterk in op:
− sensibilisatie, vooral van de schoolkinderen, voor (her)bebossing, zorg voor het milieu en biodiversiteit.
− samenwerking en dialoog met de ouders en de dorpsoversten.
− overbrengen van de vaardigheden die ze op school leren naar de families en het dorp in het algemeen.

A3E = Amis de l'Environnement et de l'Enfant Epanoui
De plaatselijke ngo A3E is actief in de streek van Kara (Noord-Togo)
Het doel van A3E is bijdragen tot de vooruitgang van de lokale gemeenschap door aan jongeren de mogelijkheid te bieden om zich te ontplooien, om de nodige solidariteit op te brengen die nodig is voor echte vrede en om zich blijvend te ontwikkelen in een gezonde omgeving.
Ze zetten sterk in op:
− samenwerken van de ganse gemeenschap en van groepjes landbouwers (in coöperatie)
− opnemen van verantwoordelijkheden, ook voor de schoolkinderen
− aanleren van nieuwe technieken, die gunstiger zijn voor de opbrengst en voor het milieu.

UMOZA
UMOZA is de plaatselijke organisatie, die in Noord-Malawi landbouwers en een schooltje begeleidt.
Het doel van UMOZA is de levensstandaard van de dorpelingen verbeteren, door opleidingen en sensibilisering.
Ze zetten sterk in op:
− zelf initiatief nemen
− meer variatie in de teelten en landbouwprojecten brengen
− zorg voor het milieu en de eigen projecten
− gezondheidszorg