~ Schooltuinen
In onze schooltuinprojecten willen we de kinderen van de dorpsschooltjes leren om zelf hun groenten te kweken.
De leerlingen ondervinden er niet alleen hoe ze moeten zaaien of hoe ze hun planten moeten onderhouden, ze ervaren ook dat ze de bodem met heel veel zorg moeten behandelen.
In de tuin leren we de kinderen naast het kweken en verzorgen van de planten ook hoe ze compost moeten maken en gebruiken. We hopen dat ze deze lessen meenemen naar huis, waar ze in hun familietuintjes met hun ouders ook groenten kunnen kweken en compost maken.
Samen met de kinderen zoeken we de meest geschikte afsluiting rond de groentetuin tegen rondlopend vee. Vaak bestaat dit uit een stekelige soort struik, die liefst nog vruchten of noten voortbrengt.
We vinden het belangrijk dat de kinderen op school bijleren over het risico op verwoestijning en  over het grote belang van het vervangen van gekapte bomen. Dank zij hun groentetuin wordt hen een schoolmaaltijd met vitaminen aangereikt, met als gevolg dat ook de meisjes, die vaak thuis moeten blijven om te helpen, makkelijker naar school worden gestuurd.

~ Herbebossing
In herbebossingsprojecten gaan we, vaak samen met de kinderen van de dorpsscholen, bossen heraanplanten. In de regio’s waar we actief zijn, loert verwoestijning immers om de hoek, en bomen zijn de beste bondgenoot in het gevecht tegen verwoestijning en erosie. Om de kinderen duidelijk te maken hoe belangrijk deze bomen zijn, planten we ook rondom de scholen nieuwe bomen aan. Samen met de lokale bevolking kijken we welke inheemse bomen we best gebruiken voor hun bossen en hoe we die kunnen kweken. Bij de keuze van de bomen houden we rekening met eventuele economische waarde. Bomen zijn ook leveranciers van grondstoffen: hout voor huizen en het koken op houtvuur, vruchten om te eten, bloemen waar de bijen honing van kunnen maken.
We vinden het belangrijk om samen met de dorpsgemeenschap een visie uit te werken over bosbeheer: wanneer mogen bomen gekapt worden, wanneer en hoe wordt er gekweekt en wanneer wordt er aangeplant. Ook is het belangrijk om tussen lappen bos brandgangen te voorzien, die ervoor zorgen dat branden minder snel kunnen verspreiden.

~ Landbouw
Bij onze landbouwprojecten begeleiden en micro-financieren we coöperaties van landbouwers in hun project. Plaatselijke landbouwers vragen onze steun om nieuwe gewassen of teelttechnieken uit te proberen. We voorzien financiering voor de aankoop van zaai- of pootgoed en meststoffen in het begin van het project, maar de bedoeling is dat de projecten na een aantal jaar zelfbedruipend zijn. De landbouwers staan zelf in voor de productie van het zaai- of pootgoed, en zorgen voor compost om de bodem vruchtbaar te houden.
Een deel van de oogst gebruiken ze voor eigen consumptie, een deel voor verkoop. Met de inkomsten van de verkoop kunnen ze dan ook de noodzakelijke meststoffen aankopen. Compost alleen is vaak niet voldoende.
Bij landbouwprojecten gaat het niet enkel om granen of aardappelen, ook zijn er reeds projecten opgestart met kippen (voor eieren en vlees) of kleinvee. Ook bij deze projecten hanteren we dezelfde principes.

~ Watervoorziening
Als je groenten wil kweken in een regio waar het bijna de helft van het jaar niet regent, heb je water nodig. Op plaatsen waar de rivier of de waterputten een heel eind wandelen liggen, financieren we de aanleg van waterputten. Deze putten zorgen natuurlijk ook voor voldoende drinkwater. Bij de aanleg van zo’n put vragen we de lokale gemeenschap ook om een verantwoordelijke aan te stellen. Die vraagt iedereen die water komt halen een kleine bijdrage. Het geld wordt opzij gehouden en gespaard. Zo is er altijd wat geld voorradig voor het geval de pomp het begeeft, of als er onderhoud nodig is aan de put.

~ Samenleving
We merken dat, eens we een tijdje succesvol actief zijn in een bepaalde regio, de lokale gemeenschap vaak vraagt om bijkomende nevenprojecten op te starten. Zo kregen we al de vraag om voor een groep pottenbaksters om een niet-functionerende gasoven te bouwen naar een werkende hout-oven, de vraag om een crèche mee op te starten, …
Alvorens we mee instappen in zo’n projecten, onderzoeken we eerst uitgebreid of een dergelijke investering wel duurzaam is en bijdraagt aan de gemeenschap.
Onlangs werd ook een sportprogramma opgestart. Er wordt een heuse voet- en volleybalcompetitie op poten gezet, waarbij Terradialoog het frisdrankje achteraf sponsort.
Al deze projecten bevorderen de betrokkenheid en de samenhorigheid van de bevolking.