Waar?
In Chatonda in Noord-Malawi, regio Rumphi.

Waarom?
In Malawi houden de landbouwers enkele loslopende kippen. Dit geeft een zeer lage opbrengst aan eieren en vlees. Met een meer gecontroleerde kippenkweek kan daar veel aan verbeterd worden.

Wat?
In een eerste fase van het kippenproject werden enkele hokken gebouwd. Ze hebben een uitloop, die omheind is, als beveiliging tegen roofdieren
Er werd gestart met (grotere) Europese leghenrassen. Na problemen met ziektes werd nu geopteerd voor het gebruik van inheemse types.
Kuikens werden verzameld vanuit de huizen van de landbouwers en in gecontroleerde omstandigheden verder opgekweekt.
De voeding en opvolging van de kweek gebeurt door vrouwen.

Terr@dialoog wil meehelpen om de leegstaande hokken volledig te bevolken met hennen en hanen en we willen ook nog een aantal kippenhokken bijbouwen.
Met een hogere eiproductie en de verkoop van kippenvlees kan het lage inkomen van de gezinnen omhoog gebracht worden.

De kippenkweek gebeurt in de nabijheid van de school en van de landbouwers, die deelnemen aan het Graanproject. Dat verhoogt de betrokkenheid van de hele bevolking.