Waar?
In Atéda (regio Z-Kara),

Wat?
Ondersteuning van de landbouwers om de productie van graangewassen in Atéda te verbeteren

Hoe?
Er werd een coöperatie van 25 landbouwers opgericht.
Het materiaal wordt in groep aangekocht, en er werd een magazijn gebouwd om de granen te stockeren.
Er werden betere granen geselecteerd.
Bij de start werd ook kunstmest aangekocht. Nu is er veel minder kunstmest nodig, door het intensief gebruik van compost.
Er is meer aandacht voor het drogen van de maïs.
De verkoop wordt door de coöperatie gezamenlijk geregeld.

Microfinanciering
De som, die voor materialen en meststoffen bij het begin van het project ter beschikking gesteld werd van de boeren viel onder het principe van micro-financiering. Na 2 oogstjaren werden die sommen in natura aan de coöperatie terug betaald. Vanaf dan was het eigendom van de landbouwers.

Resultaten
Na 1 seizoen was de opbrengst al verdubbeld.
Nu is de opbrengst voldoende voor het gezin, voor de terugbetaling van de micro-financiering en voor verkoop.
Daardoor kan de coöperatie volledig zelfstandig verder werken en kleine verbeteringen en uitbreidingen (vb. andere teelten zoals aardappels) bekostigen.

Vanuit de landbouwersgroep komen nieuwe initiatieven, zoals het opzetten van kleinvee-eenheden.