Waar?
In Atéda in Noord-Togo, regio Kara

Waarom?
Het initiatief kwam van enkele landbouwers van de coöperatie. Nu hun teelten van maïs en sorghum meer op punt staan en betere resultaten geven, wilden ze een stap verder gaan. Ze dachten aan kleinvee, om meer opbrengst en meer diversiteit in hun producten te hebben. Ze hoopten zo ook eventuele tegenslagen, bijvoorbeeld door plotse droogte, te kunnen opvangen. En kleinvee binnen een afsluiting zorgt voor extra meststoffen voor op het land.

Wat?
Bij vijf landbouwers werd een eenheid van kleinvee opgezet.
Het gaat om schapen, geiten, varkens, maar ook om parelhoen en kippen.
Voor elke ‘eenheid’ wordt een afsluiting en een hok voorzien. Daardoor lopen ze niet rond, zodat ze de teelten en de jonge boompjes niet kunnen vernietigen. En zo zorgen ze voor gemakkelijk te verzamelen mest.

Begeleiding
Een veearts, lid van A3E, begeleidt de landbouwers.
Hij zorgt voor vaccinaties, raad voor het voedsel enz.
De veearts bezorgt Terr@dialoog ook de resultaten.

Microfinanciering
Elke landbouwer kreeg het eerste jaar een basiskapitaal om dieren en voedsel aan te kopen, de omheining te bouwen en de eerste vaccinaties te voorzien. Dat kapitaal zal na 3 à 4 jaar door de landbouwer terugbetaald worden aan A3E.
Met die sommen kunnen nieuwe landbouwers starten met hun kleinvee-project.
Op die manier breidt dit project verder uit.