Waar?
In alle dorpen van de projecten in Noord-Togo, rond de stad Kara, worden bomen aangeplant. Het Mamala (= houtskool)project situeert zich in Atéda (gehucht Tablao).

Wat?
Vanuit de scholen gebeurt telkens een herbebossingsproject. Niet alleen op het terrein van de scholen, maar ook in het dorp zelf worden jaar na jaar vele bomen geplant.
Op initiatief van onze plaatselijke partner A3E werd ook een bijzonder project opgestart, het Mamala-project.
Dit project voorziet productie van houtskool op basis van hout van Senna siamea-bomen. Die worden aangeplant door de dorpsgemeenschap op een aangekocht gebied van 7 ha en gedeeltelijk ook in de omgeving van de scholen. De bomen worden tot op 40 cm gekapt en groeien weer verder.

Waarom?
Er wordt in de dorpen veel hout gekapt, zowel voor de huizen als voor het koken. Vandaar ons uitgebreid herbebossingsprogramma.
Vaak wordt houtskool als brandstof gebruikt. Die houtskoolproductie gebeurt in de openlucht, met een grote uitstoot van CO2.
Met het Mamala-project worden meerdere doelstellingen nagestreefd.
Door de aanplanting van duizenden bomen en door de productie van houtskool in aangepaste ovens wordt de CO2 uitstoot drastisch verminderd.
Bomen houden ook de bodem vast, wat erosie tegengaat.
Tussen de aangeplante bomen worden natuurlijk opschietende struiken en bomen bewaard om de biodiversiteit te stimuleren. (Mogelijkheid om later bijenkorven te plaatsen).
Een tiental dorpelingen halen uit deze plantage een goede broodwinning en geven hun kennis door aan jongeren. Enkele scholen in de omtrek zijn bij het project betrokken, zij zullen ook delen in de winst.