tadg-wiezijnwe-1

Terr@dialoog vzw is een 4de Pijlerorganisatie, die actief is in drogere gebieden in het noorden van TOGO en van MALAWI. Onze projecten spitsen zich vooral toe op schooltuinen, herbebossing, landbouwprojecten en watervoorziening.

Onze naam weerspiegelt de twee pijlers waarop onze werking steunt.
TERR@ = aarde  omdat onze basisactiviteiten gericht zijn op het vruchtbaar maken en bewerken van de grond. Vanuit die activiteiten kan een gemeenschap groeien, zowel ecologisch als economisch.
DIALOOG = samenspraak  Een project start en groeit alleen met een sterke ‘dialoog’ tussen alle betrokkenen:
- de plaatselijke gemeenschap
- onze partner ngo
- Terr@dialoog zelf

Ons doel : projecten na verloop van tijd autonoom laten werken en onze tussenkomst overbodig maken.
Daarom hechten we veel belang aan een gedegen opleiding, zowel van de landbouwers, als van hun kinderen.
Wij ondersteunen de aanleg van schooltuinen, het aanleren van compostering, de aanplanting van bomen en watervoorziening. Daarnaast  helpen we scholen ook bij de uitbouw van hun klassen en hun didactisch materiaal en bij het installeren van hun schoolkeuken.
Onze partner ngo verzorgt de sensibilisatie ter plaatse en brengt aan de projectleider van Terr@dialoog op regelmatige basis verslag uit.
Een project start pas als we de nodige fondsen hebben.Voor de schoolprojecten zoeken we een Vlaamse partnerschool, niet alleen voor steun maar ook om bilaterale contacten te leggen.
Via ons speciaal lessenpakket kunnen de Vlaamse kinderen hun Afrikaanse vrienden en hun omgeving beter leren kennen.

Omdat we lang in dezelfde regio actief blijven, onderhouden we de opgebouwde contacten. Dat laat ons toe snel in te spelen op nieuwe ideeën voor de verbetering van de levensstandaard en het milieu. Zo ontstond het Mamala-(= houtskool)-project. Maar ook de kippenkweek of het kleinvee voegen een extra toe aan het landbouwproject.

Op die manier werken we met de dorpelingen samen, elk met onze verantwoordelijkheden.
Zij sturen hun toekomst, wij bieden hen mogelijkheden, opleiding, beginkapitaal en knowhow.

 

Het Terr@dialoog-team

Daniël Somers
Voorzitter
Financieel beheer
Domeinbeheerder projecten Togo

Christine Staelens
Ondervoorzitster
PR-verantwoordelijke

Lieve Hoet
Bestuurslid
Schoolwerkgroep
Projectleidster school Atéda

Catherine Puype
Bestuurslid
Projectleidster Watervoorziening

Riet Van de Velde
Schoolwerkgroep
Projectleidster school Kadjada

Tine Buysse
Projectleidster Watervoorziening

Trees Ramboer
Schoolwerkgroep
Administratie

Ewout Laureys
Verantwoordelijke gezondheidszorg

Guido Vervaet
Opvolging graanproject
Opvolging website

Davy Ottevaere
Beheer Facebook

Catherine Guidot
Franse cel
Schoolprojecten Togo

Francis Guidot
Franse cel
Schoolprojecten Togo